Politik / Udlændinge politik
ALLE LOVE OG REGLER GÆLDER FOR ALLE UANSET STATUS OG RELIGION.
 
1. Det skal ikke være muligt for udlændinge at få sociale ydelser fra dag et, man krydser den Danske grænse. Man skal bidrage til samfundet i min 6 år, før man kan få udbetalt børnepenge, boligstøtte, kontanthjælp og SU.
Som udlænding skal man søge job, betale skat og følge overenskomsterne, lige som Danskerne gør.
 
2. Danmark skal hjælpe dem, som ikke har ressourcer til at rejse til det nærmest, fredelige land, i flygtningelejre nær deres eget land. Ældre, kvinder og børn skal være første priotet, da Partiet Danmark Først mener, at raske og sunde mænd har pligt til at genoprette fred i deres eget land, samt genopbyggelse af samme.
 
    
3. Børnebrude og flerkoneri må ikke forekomme i Danmark, uanset hvilken religion man har. 
 
4. Religiøse beklædning skal ikke forekomme i det offentlige rum i Danmark. Dette skal straffes med en bøde eller fængsel.
 
5. Kriminelt adfærd skal straffes med udvisning og der skal ikke forefindes tålt ophold i Danmark. Er man udvist, er man udvist. 
 
6. DE DANSKE LOVE OG REGLER SKAL FØLGES UANSET HVEM MAN ER. DETTE KAN IKKE TILSIDESSÆTTES FOR NOGEN SOM HELST RELIGION.
 
7. Integration er et ansvar det enkelte menneske skal påtag sig, det kan ikke være samfundets ansvar. Det Danske samfund har mange muligheder for en god integration, men det er mennsket selv, der skal gribe mulighederne.
 
 
Straffen for overfald og voldtægt skal straffes markant højre end den gør i dag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diana Reimann | CVR: 39057387 | korevej 8b 1sal, Aalborg - nordjylland | Tlf.: 20896636 | partietdanmarkforst@hotmail.com