Politik / EU og grænser
EU.
 
I 1952 gik 6 lande sammen om at stifte Det Europæiske Kul- og Stålfællelsskab. Siden dengang er det Europæiske samarbejde udvidet 7 gange og det har vokset sig til en større trussel for demokratiet. Efter at der er dannet et overstatsligt "samarbejde" kan der nu dannes nye regler, som har direkte virkning for de Danske statsborgere.
 
Dette er Partiet Danmark Først meget i mod, da vi syntes at EU ligger på stregen for at blive diktatorisk. EU tager ikke hensyn til Danmarks identitet, kultur og historie, når de vil gennem tvinge den fælles Europæiske lovgivning. Ej heller ser de på forskelligheder mellem hver enkle medlemslande.
 
Vi er dansker, men bestemt også en del af Europa. Danmark er befolkningens land og landets stemme.
 
Det er ikke med store tåre, at Partiet Danmark Først vil kæmpe for at komme ud af EU. Der har været for mange fejlvurderinger og det har med ført mange kriser, eksempelvis flygtningekrisen og Eurokrisen. Problemer med fremmede arbejdskræft og dumping af den danske arbejdslovgivning. Regler om hjemsendelse af flygtninge.
 
Danmark er bygget op om demokrati, hvor der er borgerlig stemmeret og derfor har Danmark brug for Partiet Danmark Først til at kæmpe for udmeldelsen af den Europæiske union. Partiet Danmark Først vil presse på for at få en folkeafstemning, om at blive i EU eller blive mere selvstændig.
 
Vi vil have rette til selvbestemmelse.
 
 
 
DE DANSKE GRÆNSER.
 
Vi vil have permanent lukkede grænser, med hegn hele vejen rundt på fastlandet og båd patrulje i de danske farvande. Det er ikke ens betydende med at vi isolere os fra andre lande, for man kan stadig kom ind og ud af det Danske land, bare med ligate parpir.
Der skal være flere synlige politi så folket, igen kan føle sig trygge i eget land.
 
diana Reimann | CVR: 39057387 | korevej 8b 1sal, Aalborg - nordjylland | Tlf.: 20896636 | partietdanmarkforst@hotmail.com